Wat is tuinturf?

Tuinturf is doorvroren zwartveen en is nog steeds een erg belangrijke grondstof voor de  potgrondindustrie. Het wordt tot op dit moment vooral in Duitsland gewonnen uit het onderste deel van het veenprofiel, waarvan eerst het witveen en later de bontturf zijn gewonnen.

Het zwartveen moet in natte toestand doorvrie­zen, waardoor de structuur verandert en waterhoudendver­mogen verbetert. Bij het bevrie­zen van vers veen (met water verzadigd) groeien er langzaam ijskristallen in het veen. Het bevroren water zet uit en zodoende verbreken deze kristallen een deel van de overtollige verkle­vingspunten tussen de vaste stofdeel­tjes. Hierdoor neemt de gemiddelde poriëngrootte toe.

Het merkwaardige is nu, dat deze toestand gefixeerd blijft als het veen ontdooit. Een voorwaarde is wel dat het dooiwater wordt opgezogen door de ondergrond. Als daarna het veen aan de lucht wordt blootgesteld en gedroogd tot een vochtgehalte van ca. 75%, treedt er nog wel enige krimp op, maar deze is veel geringer dan zonder voorafgaande bevriezing.

Het resultaat is een min of meer poreus product, dat voldoende water kan opnemen en weer afstaan.

Door het proces van doorvriezen van het veen wordt de eigenschap van irreversibel indrogen verbroken. Indien tuinturf irreversibel indroogt wordt het hard en neemt het geen water meer op. Dit ziet u heel eenvoudig doordat het water er relatief snel van "afloopt". Het neemt dus geen water op (of heel slecht).

De pH van tuinturf is ongeveer 3,5 - 4,5. Het is dus alleen geschikt voor planten die graag  een lage pH willen hebben. Dit zijn o.a. rododendrons, azalea's en sommige hortensia's. De kleur van tuinturf is donkerbruin tot zwart.

Tuinturf kopen? Klik op de afbeelding om het product te bekijken.

Terug naar blog

GA DIRECT NAAR DE PRODUCTEN UIT DIT ARTIKEL