Wat is potgrond? Waaruit bestaat potgrond?

In de professionele tuinbouw wordt het woord substraat vaak gebruikt in plaats van potgrond. Substraat is een overkoepelende term. Onder substraat valt bijvoorbeeld ook een mengsel van 90% kokos en 10% veen. Ook 100% perliet (perlite) is een substraat waar planten op worden geteeld. In de volksmond wordt echter veelal potgrond gebruikt. 

Potgronden bestaan uit vaste bestanddelen (meestal veen) en uit poriën, die op hun beurt weer zijn gevuld met water en lucht. De vaste bestanddelen zijn nodig voor de verankering van de wortels en de buffering van voedingsstoffen en water.

Water in eventuele combinatie met meststoffen is noodzakelijk voor verdamping en als transportmiddel voor voedingselementen.
 

Goede potgrond - bestaat die wel?

De poriën dienen ook lucht te bevatten want dit is vereist voor de ademhaling van de wortels. Een goede potgrond heeft een juiste verhouding tussen deze elementen, afgestemd op gewastype, teeltduur en teeltomstandighe­den.

Een zaaigrond heeft een andere verhouding van deze elementen dan bijvoorbeeld een potgrond die gemaakt is voor een potplant. Het belangrijkste voor een zaaigrond is dat deze fijn van structuur is en dat er een goed contact is van het stekje of zaadje met de grond. Terwijl een potplant graag een luchtig mengsel nodig heeft zodat de wortels over voldoende luchtuitwisseling kan bevatten. 

Vaak is er een discussie wat nu een goede potgrondmix is. Dit is een lastige discussie omdat men in het algemeen kan stellen, dat de kwaliteit van een potgrondmix wordt bepaald door de chemische, fysische en fytosanitaire kenmerken.

Een substraat qua chemische kenmerken heeft normaliter - uitzonderingen daargelaten - een pH van 5,5 - 6,1 een startvoeding voor ca. 4-6 weken en is goed gemengd. Deze potgrond wordt ook wel universele potgrond genoemd en is de meeste verkochte potgrondmix in Nederland.

In onze shop ziet u in één overzicht de mogelijkheden om het juiste product veilig en online te bestellen. Hier kunt u ook biologische potgronden vinden en specifieke potgronden voor een bepaald gewas.

Terug naar blog

GA DIRECT NAAR DE PRODUCTEN UIT DIT ARTIKEL