Vliegjes in de potgrond (Sciara)

Ik zie allemaal vliegjes bij mijn planten. Wat zijn dat voor vliegjes?

Bij uw planten in uw huis ziet u vaak vliegjes? Dit is hoogstwaarschijnlijk de Sciara.

Dit insect wordt regelmatig aangetroffen in potgrond en kan verschillende problemen veroorzaken. De aanwezigheid van Sciara kan schade veroorzaken door het eten van levende plantendelen. Dit betreft het eten van jonge, zachte delen van de plant, zoals wortelpunten, en op de overgang van plant naar wortel.

Groeiremmingen kunnen optreden en er ontstaat een aangrijpingspunt voor ziekten. Bovendien kunnen de larven en vliegen schimmels zoals Verticillium, Cylindrocladium en Pythium overbrengen. Verspreiding vindt plaats van geïnfecteerde planten via de vlieg naar gezonde planten. Ten slotte worden de aanwezigheid van Sciara (vliegen) als zeer hinderlijk beschouwd.

Voor de professionele bloementeelt zijn twee families belangrijk: het gaat om de Sciaradae en de Bradysia. De meest voorkomende soorten die allemaal bekend staan onder de naam Sciara zijn:

  • Bradysia paupera
  • Termitosciara penicius
  • Phyxis

Levenscyclus

De totale levenscyclus van ei tot vlieg duurt 3 weken onder gunstige omstandigheden. Dit kan echter oplopen tot wel 6 weken in de winterperiode en onder koude omstandigheden.

Beschrijving

Sciara is een kleine zwart-grijze vlieg van 2 tot 3 mm lang. De levensduur van de vlieg is 3 tot 7 dagen. Gedurende zijn leven kan het 150 wit-gele eitjes (0,12 mm) leggen. De eitjes worden voornamelijk in de grond gelegd. De vlieg moet niet verward worden met bijvoorbeeld de fruitvlieg of rouwvliegen die onder bijna dezelfde omstandigheden leven en ook veelvoorkomend zijn. De larven zijn transparant wit met een zwart hoofd.

De larve van Sciara heeft geen poten en kan tot 8 mm lang worden. De larve doorloopt vier verschillende stadia tot aan het popstadium. De transformatie tot pop vindt plaats in de grond. Na 8 dagen komt er een nieuwe vlieg uit de pop. De pop kan een periode van ongunstige omstandigheden overleven waarin een winterperiode valt, in tegenstelling tot de larven en de eitjes.

Verspreiding en leefomgeving

De vlieg kan zich goed verspreiden. De larve kan kleine afstanden afleggen. Verspreiding van larven, eitjes en pop kan gemakkelijk plaatsvinden wanneer het substraat wordt verplaatst. De ideale omstandigheden voor Sciara zijn een hoge luchtvochtigheid, donkere omgevingen en warme temperaturen. Bronnen van besmetting voor Sciara worden ontwikkeld door vochtige plaatsen met algengroei. Deze algengroei vormt een voedingsbodem voor Sciara. Naast dat zijn ontbindend organisch materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van rottend plantmateriaal, goede plaatsen voor Sciara.

Voorkomen en bestrijding

De bestrijding van Sciara kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de kweekomstandigheden zodanig zijn dat Sciara onderdrukt wordt. Dit omvat:

  • Voorkomen van algengroei (bijv. natte bovenkant van potgrond)
  • Verwijderen van aangetaste gebieden
  • Opruimen van dood organisch materiaal en plantenresten

Biologische bestrijding van Sciara is mogelijk met:

  • roofmijten (Hypoaspis of Macrocheles)
  • insecten-parasitaire nematoden (Steinernema)
  • ophangen van gele kleefvallen of een vangrek met lijm
  • UV-lampen

Wij verkopen vangplaten die deze Sciara kan wegvangen. Als u last heeft van fruitvliegjes bij uw fruitschaal en/of in uw keuken, dan werken deze vangplaten ook goed. U kunt de vangplaten vinden bij onze webwinkel Agrifield.nl

Zit de besmetting in de potgrond die ik gekocht heb?

Een veelgestelde vraag is in hoeverre potgronden en substraten al zijn vervuild met Sciara. Dit idee komt voort uit het feit dat de larven voornamelijk worden gevonden in organisch materiaal, waaronder potgrond. Omdat Sciara inheems is in West-Europa en overal buiten kan voorkomen, kan besmetting van een organisch substraat met Sciara niet worden uitgesloten.

Organische producten kunnen besmet zijn. Op potgrondlocaties waar deze producten worden opgeslagen en verwerkt, worden maatregelen genomen om het risico op besmetting te minimaliseren. De ervaring leert dat de besmetting van een ongebruikt substraat laag is, maar het is niet uitgesloten.

(Bron: RHP)

Terug naar blog

GA DIRECT NAAR DE PRODUCTEN UIT DIT ARTIKEL