Wat is het verschil tussen biologisch en organisch?

Het verschil tussen biologische en organische mestkorrels kan verwarrend zijn omdat deze termen vaak door elkaar worden gebruikt en soms als synoniemen worden behandeld. In wezen verwijzen beide naar meststoffen die afkomstig zijn van natuurlijke bronnen en vrij zijn van synthetische chemicaliën.

Biologische mestkorrels worden meestal gemaakt door organisch materiaal, zoals plantenresten, dierlijke mest en soms voedselafval, te composteren. Ze bevatten organismen zoals bacteriën, schimmels en andere micro-organismen die helpen bij de afbraak van organisch materiaal en het vrijkomen van voedingsstoffen voor planten. Deze mestkorrels zitten vol met organische stoffen en bieden een breed scala aan voedingsstoffen die geleidelijk vrijkomen naarmate ze worden afgebroken door bodemorganismen.

Aan de andere kant zijn organische mestkorrels gemaakt van natuurlijke materialen van plantaardige of dierlijke oorsprong, zoals compost, dierlijke mest, beendermeel, bloedmeel, vismeel, enzovoort. Ze bevatten geen synthetische chemicaliën en zijn bedoeld om de bodemstructuur te verbeteren, voedingsstoffen aan te vullen en de groei van planten te stimuleren op een manier die in lijn is met natuurlijke processen.

Hoewel beide soorten meststoffen afkomstig zijn van natuurlijke bronnen en geen synthetische chemicaliën bevatten, verwijst "biologisch" vaak naar het feit dat ze zijn geproduceerd volgens biologische processen en voldoen aan specifieke normen, zoals de Skal-eisen in Nederland.

Aan de andere kant verwijst "organisch" meestal naar de oorsprong van de gebruikte materialen. Sommige producten in Nederland voldoen mogelijk niet aan de Skal-eisen en mogen daarom niet worden verkocht als biologische meststoffen, hoewel ze elders geschikt kunnen zijn voor gebruik in de biologische landbouw volgens andere regelgevingen zoals (EU) 2018/848, (EU) 2021/1165, NOP-verordening en JAS-verordening.

 Organische mestkorrels  4-3-3

Neem bijvoorbeeld onze Fertiplus, een organische meststof. Hoewel het niet aan de SKAL-eisen voldoet en daarom niet als biologisch kan worden geclassificeerd, kan het buiten Nederland wel worden gebruikt in de biologische landbouw vanwege naleving van regelgeving zoals (EU) 2018/848, (EU) 2021/1165, NOP-verordening en JAS-verordening.

Ik hoop dat deze uitleg het onderscheid tussen biologische en organische meststoffen verheldert, samen met de bijbehorende eisen.

Terug naar blog

GA DIRECT NAAR DE PRODUCTEN UIT DIT ARTIKEL